19 November 2008

BAHAGIAN D-PENGALAMAN BERDEPAN DENGAN KETIDAKEFIESEINAN BANDAR SEPANJANG TEMPOH 5 TAHUN.


Rata-rata responden mengatakan bahawa kebanyakan masalah yang mereka hadapi terhadap ketidak efiesienan bandar adalah masalah yang berkaitan dengan kesesakan seperti trafic jam, masalah jalan belubang, kesukaran kelulusan rumah, sistem jadual bas yang tidak menepati jadual dan juga masalah berkaitan dengan pengurusan pihak berkuasa yang mempunyai banyak birokrasi.

No comments: