19 November 2008

BAHAGIAN C-RANKING TAHAP KEEFIESIENAN BANDAR MENGIKUT KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN.Hasil daripada dapatan kajian yang kami lakukan, di dapati bahawa ranking bandar adalah seperti berikut:-


1. KUALA LUMPUR

2. PUTRAJAYA & CYBERJAYA
3. PETALING JAYA
4. SHAH ALAM
5. SUBANG JAYA
7. KLANG
8. SEPANG
9. KAJANG
10. AMPANG JAYA
11. BANTING
12. KUALA SELANGOR
13. KUALA KUBU BARU

Dapatan kajian kami mendapati bahawa bandar Damansara merupakan sebahagian daripada bandar raya Kuala Lumpur. Oleh itu, tahap keefesienan bandar Damansara berada pada tahap pertama kajian kami ini.

No comments: